Privacy Notice

Vi er forpligtet til at beskytte vores kunders privatliv; Denne politik beskriver, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger
Oplysninger vi indsamler
Vi må indsamle, gemme og bruge følgende typer personlige data
email adresse
fragtadresse
faktureringsadresse
telefonnummer
Brug af dine personlige data
Personlige data indsendt på denne hjemmeside vil blive brugt til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik eller i relevante dele af hjemmesiden. Vi må muligvis bruge dine personlige oplysninger til:
Giv vores tjenester
Fejlfinding af vores kunders problemer
Indsamle feedbacks for at forbedre vores tjenester
Opmuntre til sikker handel og håndhæve vores politikker
Gør andre ting for vores kunder som beskrevet, når vi indsamler oplysningerne. Vi bruger ikke personlige oplysninger til andre formål end dem, der er identificeret i denne privatlivspolitik eller som identificeret på eller før indsamlingsdatoen.
Andre oplysnin- ger:
Ud over de oplysninger, der er rimeligt nødvendige for de formål, der er identificeret andetsteds i denne privatlivspolitik, kan vi muligvis videregive oplysninger om dig i den udstrækning det er nødvendigt at gøre det ved lov
I forbindelse med enhver retssag eller fremtidig retssag For at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder at give andre oplysninger med henblik på bedrageribekæmpelse og reduktion af kreditrisiko). Medmindre andet fremgår af denne privatlivspolitik, giver vi ikke dine oplysninger til tredjepart.
Sikkerheden af ​​dine personlige data?
Vi vil tage rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre tab, misbrug eller ændring af dine personlige oplysninger. Selvfølgelig er datatransmission via internettet usikker, og vi kan ikke garantere sikkerheden for data sendt over internettet.
Hvis du har registreret på vores hjemmeside og har fået et brugernavn og adgangskode ved hånden, skal du holde disse oplysninger fortrolige.
Politiske ændringer
Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at sende en ny version på vores hjemmeside. Du bør lejlighedsvis tjekke denne side for at sikre dig, at du er tilfreds med eventuelle ændringer
Opdatering af oplysninger
Lad os vide, om de personlige oplysninger, som vi holder om dig, skal rettes eller opdateres.
Kontakt os
Hvis du er bekymret for vores indsamling og brug af dine personlige data eller har spørgsmål om os eller vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os.
Tilbage